Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością informuję, że dnia 14 czerwca 2019 roku nasze stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zoologów zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000791198 uzyskując tym samym status prawny. Siedzibą stowarzyszenia jest Lublin, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS).

Po powołaniu stowarzyszenia na ostatniej konferencji PTZool, rozpoczynamy oficjalną działalność. We wrześniu 2020 roku organizujemy pierwszy Kongres Zoologiczny. Obrady będą miały miejsce na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego będzie dr Jerzy Michalczuk. Wraz z postępem prac organizacyjnych będziemy przekazywali kolejne informacje na ten temat (październik 2019).

Posiadamy osobowość prawną i działamy na różnych płaszczyznach związanych z naukami zoologicznymi (badania, projekty, edukacja, zjazdy, kongresy, wydawnictwa…). Posiadamy konto bankowe na które należy wpłacać roczną składkę członkowską w wysokości 25 złotych za rok. (w przelewie proszę wpisać Nazwisko i Imię oraz „składka członkowska na cele statutowe). Potrzebujemy waszego finansowego wsparcia, szczególnie teraz na starcie. Numer konta zamieszczamy poniżej (Bank PEKAO S.A. Oddział w Lublinie):

83 1240 2382 1111 0010 9117 3365

W skład Zarządu Towarzystwa weszli:
Jarosław Wiącek (UMCS w Lublinie) – prezes zarządu
Leszek Jerzak (UZG w Zielonej Górze) - zastępca prezesa
Olaf Ciebiera (UZG w Zielonej Górze) - skarbnik
Grzegorz Grzywaczewski (UP w Lublinie) – sekretarz
Tadeusz Stawarczyk (UWr we Wrocławiu) – członek zarządu.

Serdecznie pozdrawiamy członków i sympatyków, zapraszamy do współpracy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zoologów