Informuję, że ukazał sie drukiem kolejny zeszyt KULONA, rocznik 2018. Jego wydanie było możliwe dzięki nieustannej społecznej pracy Zespołu Redakcyjnego oraz pozyskaniu sponsorów. Wydanie KULONA wsparły nadleśnictwa: Biała Podlaska, Barycz, Kozienice, Opoczno, Puławy, Radom, Spała, Smardzewice, Włoszczowa, Zagnańsk oraz firm: Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych, Green Project Development oraz naszemu Partnerowi Piotrkowskiemu Towarzystwu Przyrodniczemu. Dziękuję Czarkowi Iwańczukowi oraz Jackowi Taborowi za pomoc w pozyskaniu sponsorów.

Szczegóły tu: http://kulon.m-sto.org/, spis treści oraz jak być szczęśliwym posiadaczem kolejnego zeszytu.

Pamiętaj kupując KULONA wspierasz jego wydawanie oraz działalność M-ŚTO.

w imieniu Redakcji
Sławomir Chmielewski