Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody nr 25/2017.

Mam przyjemność przesłać w załączeniu kolejny "Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody", tym razem wydanie specjalne poświęcone 60-leciu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej:
- historyczne akty prawne związane z utworzeniem BULiGL [wcześniej BULiPL],
- okładki instrukcji urządzania lasu,
- wydawnictwa książkowe i film związane z jubileuszem 60-lecia BULiGL,
- relacja z uroczystości związanych z jubileuszem,
- zdjęcia dyrektorów firmy,
- zdjęcia z monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych.

POBIERZ BULiGL

Życzę miłej lektury

Roman Stelmach