Stanowisko Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN dot. żeglugi na Wiśle.

stanowisko-kbsie.jpg