Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody nr 24/2016.

Mam przyjemność przesłać w załączeniu kolejny "Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody", a w nim m.in.:

- ostatnie zmiany w prawie dotyczące leśnictwa,

- ciekawe wydawnictwa książkowe,

- wiązy, repetytorium, cz. II,  

- zmiany personalne w PROP, GIOŚ, SGGW i UR,

- mini relacja z wyprawy M-STO do Armenii.

Życzę miłej lektury

Roman Stelmach
Zarząd Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Z tej strony pobierz BIULETYN nr 24/2016.