Kartoteka 2015 - podsumowanie wstępne,

Do kartoteki MŚTO za rok 2015, na dzień dzisiejszy, swoje obserwacje przesłało 49 osób, w łącznej liczbie 11 990 rekordów, czyli w porównaniu z rokiem ubiegłym i poprzednimi, jest to niewielki ale nadal progres! wyniósł on 9% do roku ubiegłego.

Bardzo cieszy liczba nowych osób, które po raz pierwszy przesłały swoje obserwacje do czego również zachęcamy innych obserwatorów - jeszcze niezdecydowanych ;-). Nowym "kartotekowiczom"oraz wszystkim weteranom BARDZO DZIĘKUJEMY.

Teraz czas opracowań a szczegóły oczywiście w kolejnym KULON-owym Sprawozdaniu "Jaki był rok..."

Pozdrawiamy.

w imieniu prowadzących kartotekę MŚTO
Piotr Pagórski