Patronat M-ŚTO nad programem Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach

Program innowacji:
Dzień Dobry Ptaki
w „Piętnastce”


Będziemy chronić tylko to, co kochamy;
Będziemy kochać tylko to, co rozumiemy;
Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy.”
Baba Dioum z Senegalu

W Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach, 19.04.2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja realizacji Programu Innowacji Pedagogicznej: Dzień Dobry Ptaki, zatwierdzonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz Prezydenta Miasta Starachowice.

Inspiracją do opracowania programu był los rodziny ptaka, będącego pod ochroną – jerzyka Apus apus oraz rodziny kawki Corvus monedula.

Jerzyk, niepostrzeżenie, wybrał sobie na miejsce gniazdowania mały otwór w elewacji budynku naszego przedszkola. Kawka natomiast założyła gniazdo w otworze wentylacyjnym.

Odkrycia dokonała matka naszego przedszkolaka (p. ornitolog), tuż przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją budynku, w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II, realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

Oczywiście po tak nieoczekiwanym odkryciu, prace prowadzone były pod nadzorem ornitologa, a ścianę, w której było gniazdo zmodernizowano dopiero po odlocie rodziny ptaków. Prace nie zostały ukończone w zakładanym terminie, ale ptaki mogły osiągnąć dojrzałość i odfrunąć.

Projekt: Dzień dobry Ptaki, będzie realizowany od 01.04.2016 r – 30,06.2018 r., pod patronatem naszego starachowickiego ornitologa  p. Jacka Majora,  Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego; Nadleśnictwa Starachowice, reprezentowanego przez p. Annę Stępień oraz Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Cele programu, to:

Ideą programu jest pokazanie małemu Jasiowi otaczającej przyrody, a zwłaszcza ptaków. W życiu codziennym, w pospiechu, w pędzie umykają nam zjawiska otaczającej nas przyrody. Dlatego właśnie w przedszkolu jest czas na to, aby zatrzymać się, zobaczyć, docenić, że obok nas żyją ptaki, które pięknie śpiewają, pięknie wyglądają, zakładają rodziny, wychowują dzieci, przedłużając swój gatunek.

To właśnie teraz jest czas  na wyzwalanie u dzieci postawy cierpliwego, małego badacza i obserwatora, to czas na wyrobienie wrażliwości i postawy obrońcy ptaków.

Trzeba to zrobić teraz, aby duży Jan mógł i chciał chronić to piękno – ptaki, dla przyszłych pokoleń.

Zadania realizowane będą we współpracy nauczycieli i rodziców. Aby jednak pokazywać i nazywać ptaki dzieciom, trzeba mieć na ten temat wiedzę. W związku z tym, 20.04.2016 r., pan Jacek Major przeprowadził szkolenie nauczycieli przedszkola dotyczące ptaków żyjących w naszym otoczeniu. Nauczycielki rozpoznają ptaki, gorzej jest z rozpoznawaniem i określaniem ich śpiewu. Aby tego dokonać trzeba być doświadczonym ornitologiem, ale wszystko przed mani...:).

TU MOŻESZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM

TU CZYTAJ W "Starachowickiej Gazecie"