Europa nieskutecznie zmierza do swoich celów ochrony przyrody.

Na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm

Komisja Europejska opublikowała śródokresowy przegląd realizacji Europejskiej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej.
Wymowa dokumentu jest pesymistyczna. Nie ma znaczącego postępu w realizacji głównego celu – zatrzymania utraty różnorodności biologicznej i osłabienia usług ekosystemowych, a tym bardziej postępu w ich odtwarzaniu; a miało to zostać osiągnięte do 2020 r.

Nie ma znaczącego postępu w ochronie przyrody w rolnictwie i leśnictwie. Niewielki, ale niewystarczający postęp odnotowano w równoważeniu eksploatacji zasobów ryb oraz w dążeniu do właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków o znaczeniu europejskim. Jedyny cel, realizację którego uznano za dobrą, to walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi – jednak nie dlatego, by coś w tej dziedzinie poprawiło się w terenie, ale dlatego, że wprowadzono nowe rozporządzenie UE w tej dziedzinie. „Ślad ekologiczny” UE jest dwukrotnie większy niż poziom równowagi i utrzymuj się na niemal takim samym poziomie.

banerruch

Ilość odwiedzin

2689620
DzisiajDzisiaj223
WczorajWczoraj473
TydzieńTydzień223
MiesiącMiesiąc2284