al. Niepodległości 16/18 pokój 12, 61-713 Poznań
tel.: 61 85-41-398

bpkw.jpg