Zarząd Zespołów Parków Krajobrazowych
w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-48-74
http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=4&ssid=35&t=wydawnictwa

ptakipod.jpg