abstract – vol 2 no 1. 1997

Fauna kózkowatych Puszczy Kozienickiej.
Awifauna zalewu  miejskiego w Siedlacach.
Zmiany jakie nastąpiły w awifaunie Pilicy po budowie Zbiornika Sulejowskiego.
Występowanie mew w cyklu rocznym w Siedlcach.
Ptaki lęgowe parku miejskiego w Kielcach.
Anomalia w ubarwieniu czernic.
Płazy Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Wymieranie cietrzewia na Równinie Kurpiowskiej.
Brodziec pławny nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza.
Gniazdowanie mewy pospolitej w dolinie dolnej Narwi i dolnego Bugu.
Lęgowy łabędź krzykliwy pod Ostrołęką.
Żołna pod Płockiem.
Birginiak nowym gatunkiem w awifaunie Mazowsza.
Pierwsze stwierdzenie warzęchy w Krainie Gór Świętokrzyskich.
Obserwacja orła cesarskiego na Równinie Kurpiowskiej.
Trzecia obserwacja pliszki cytrynowej w Krainie Gór Świętokrzyskich.
Nietypowe gniazdowanie kobuza.
Gniazdowanie kruka na moście kolejowym.
Obserwacja dużych stad grubodziobów na Mazowszu i w Krainie Gór Świętokrzyskich.
Duże stada kulików wielkich na stawach w Górkach.
Wyjątkowa koncentracja wiosenna świstunów.
Duże stada potrzeszcza w Krainie Gór Świętokrzyskich.
Duża koncentracja kwiczołów w dolinie Nidy.
Nietoperze w polskiej części twierdzy brzeskiej.
Stanowisko mopka w Puszczy Romnickiej.
Stwierdzenie żółwia błotnego w dolinie Nidy.