Dolina dolnego Bugu
28 X 2010
Przesłała E. SzczepankiewiczNad Bugiem, okol. Czarnowa
23 X 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz

N Mazowsze
04 X 2010
Przesłał K. Antczak
Słudwia i Przysowa
04 X 2010
Przesłał J. Tabor