Dolina Płodownicy, Omulwi, Orzyca
31 III 2010
Przesłał K. Antczak

Dolina Dolnego Bugu
28 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz

Raszyn
27 III 2010
Przesłał R. Miciałkiewicz

Tomaszów Mazowiecki
26 III 2010
Przesłał J. Badełek

Żychowa
25 III 2010
Przesłał J. Rogacki

W Wilanowie
23 III 2010
Przesłała J. Dobrzańska

Dolina Dolnego Bugu
23 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz

Dolina Dolnego Bugu
22 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz

Dolina Płodownicy, Omulwi, Orzyca
21 III 2010
Przesłał K. Antczak

Dolina Dolnego Bugu
21 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz

Jedlińsk
20 III 2010
Przesłał T. Figarski

Pulwy
20 III 2010
Przesłał R. Miciałkiewicz

B±kowiec
20 III 2010
Przesłał M. Molęda

Kozienice
19 III 2010
Przesłał M. Rębi¶Garbatka Letnisko
18 III 2010
Przesłał M. MolendaDolina Dolnego Bugu
18 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz

Wisła pod Wyszogrodem
14 III 2010
Przesłał K. Antczak
Zakole Wawerskie
14 III 2010
Przesłał K. ZwolińskiDolina Dolnego Bugu
13 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz


Okolice Raci±ża
12 III 2010
Przesłał J. Rogacki


Potok Służewiecki
08 III 2010
Przesłała B. Kojtek
Dolina Dolnego Bugu
07 III 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz


Wisła miedzy Płockiem a Troszynem
06 III 2010
Przesłał P. KozaneckiPark Kepa Potocka
03 III 2010
Przesłała K. Goworek