Dolina dolnego Bugu
24 VII 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz


Dolina dolnego Bugu
14 VII 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz


Dolina dolnego Bugu
07 VII 2010
Przesłała E. Szczepankiewicz
Zamojszczyzna
07 VII 2010
Przesłała D. Gawrońska
Okolice Garbatki i stawy w B±kowcu
04 VII 2010
Przesłał M. Molęda