Raszyn
29 III 2009
Przesłał R. Miciałkiewicz

Skuszew
29 III 2009
Przesłał K. Machnacki

Okolice Mławy
29 III 2009
Przesłał K. Antczak

Stawy Gutocha
28 III 2009
Przesłał K. Antczak


Stawy w Gostomii i Ossowicach
28 III 2009
Przesłał P. Boguszewski

Dolina Bugu
25-27 III 2009
Przesłał D. Michałowski

¦rodkowa Wisła - okolice Płocka
26 III 2009
Przesłał P. Kozanecki

Stawy w Ossowicach, pow. rawski
25 III 2009
Przesłał P. Boguszewski

Popowo i Pulwy k. Wyszkowa
23 III 2009
Przesłał K. Machnacki


Dolina rzeki Mławki i Wkry
22 III 2009
Przesłał K. Antczak


Popowo Ko¶cielne
22 III 2009
Przesłał M. Sidelnik


Modlin
21 III 2009
Przesłała A. Balcerkiewicz


Ł±ki Krubińskie
21 III 2009
Przesłał K. Machnacki


Ok. Jaktorowa
18 III 2009
Przesłała D. Gawrońska


Dolina Mławki + Rudowo
17 III 2009
Przesłał K. Antczak


Ze stawów Gutocha i doliny Płodownicy
15 III 2009
Przesłał K. Antczak


Lustracja Wisły w Brwilnie Dolnym
14 III 2009
Przesłał R. Kubów


Błota Brudzewickie
14 III 2009
Przesłał S. Chmielewski


Dolina Mławki i okoliczne łaki
08 III 2009
Przesłał K. Antczak


Łapanie łabędzia w Kozienicach
07 III 2009
Przesłał M. Rębi¶


W dolinie Mławki i na rozlewisku Rudowo
04 III 2009
Przesłał K. Antczak


Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin
02 III 2009
Przesłał A. Marczewski


Bug - Kuligów
01 III 2009
Przesłał K. Machnacki