Dolina Mławki
31 XII 2008
Przesłał K. Antczak


Orońsko i Radomka
31 XII 2008
Przesłał T. Figarski


W Radomiu
30 XII Przesłał T. Figarski


Nad Bugiem
30 XII 2008
Przesłał M. Twardowski


Wysypisko odpadów Lubna k. Warszawy
29 XII 2008
Przesłał M. Sidelnik 


Zalew w Rawie Mazowieckiej
29 XII 2008
Przesłał P. Boguszewski


Na odcinku Most Gdański - Most Łazienkowski
29 XII 2008
Przesłał A. Marczewski


Powiat mławski
28 XII 2008
Przesłał K. Antczak


Odstojniki ścieków cukrowni Glinojeck
28 XII 2008
Przesłał K. Antczak


Spacer wzdłuż Jeziorki po Konstancinie-Jeziorna
26 XII 2008
Przesłał A. Mikołajewski


Goście
18 XII 2008
Przesłał M. Twardowski


Goście
15 XII 2008
Przesłał K. Machnacki


Stawy Okręt i Rydwan
14 XI 2008
Przesłał
M. Nowicki


Mieszane kaczki z kanałku na Kępie Potockiej
14 XII 2008
Przesłała A. Balcerkiewicz

Stawy Gutocha i okoloczne łąki
14 XII 2008
Przesłał
K. Antczak

Goście
12 XII 2008
Przesłał
K. Machnacki

Dolina Mławki
12 XII 2008
Przesłał
K. Antczak

Nad Bugiem
09 XII 2008
Przesłał
M. Twardowski