Liczenie rybitwy białowąsej na zb. Domaniów
29 VI 2007
Przesłał S. Chmielewski


Dolina Kamiennej - zb. Brody


Dolina Kamiennej - Starachowice - zb. Pasternik


Dolina Kamiennej - Starachowice - zb. Pasternik


Dolina Kamiennej - Wąchock - zbiornik w budowie


Dolina Kamiennej - Wąchock

Kraina Gór Świętokrzyskich
28 VI 2007

Ługi Helenowskie - Kozienicki Park Krajobrazowy

Kolonia brzegówki
27 VI 2007
Przesłał R. Małysa

Dolina Zwolenki
26 VI 2007
Przesłał R. Małysa

Ortolan
25 VI 2007
Przesłał K. Machnacki

Muchołówka szara w gnieździe oknówki - Kozienice (MAZ)
24 VI 2007
Przesłał M. Rębiś


Szachownica galatea


Klecanka

W Puszczy Bolimowskiej w Rez. Siwica (tereny bagienno-łąkowe w środku lasu sosnowego)
24 VI 2007
Przesłał R. Kubów

Warszawa - Pustułki
20 VI 2007
Przesłała A. Balcerkiewicz

Jerzyki
VI 2007
Przesłął M. Rębiś

Pilica
VI 2007
Przesłał J. Badełek

Zbiornik Tatar pod Rawą
17 VI 2007
Przesłał M. Nowicki

Wieś Ochudno na terenie Puszczy Białej
16-17 VI 2007
Przesłała A. Balcerkiewicz

Lasy Ościsłowskie i okolice - pow. ciechanowski
16 VI 2007
Przesłał M. Murawski

Stawy Raszyńskie
16 VI 2007
Przesłał A. Marczewski

Rezerwat Wyspy Zawadowskie na Wiśle - obserwacja brodźca pławnego
15 VI 2007
Przesłał T. Chodkiewicz

Ciechanów
14 VI 2007
Przesłał M. Murawski

Na Mazowszu
VI 2007
Przesłał M. Matysiak

Warszawa - Pustułki
VI 2007
Przesłała A. Balcerkiewicz


Storczyk plamisty


Łąka trzęślicowa


Kumak nizinny


Gółka długoostrogowa


Goryczka wąskolistna


Dzwonek syberyjski

Okolice Końskich i Przedborza w Krainie Gór Świętokrzyskich
13-15 i 20-22 VI 2007
Przesłał J. Tabor

Łazienki - Warszawa
12 VI 2007
Przesłała A. Balcerkiewicz

Na Wkrze
07 VI 2007
Przesłał M. Murawski

Dolina Radomki
06 VI 2007
Przesła R. Mąłysa

Kozienicki Park Krajobrazowy
06 VI 2007
Przesłał S. Chmielewski


Zagożdżonka


Trzmielojad


Buk


Kąkol polny


Groszek wschodniokarpacki

Kozienicki Park Krajobrazowy - okolice Augustowa i Stanisławic
05-07 VI 2007
Przesłał J. Tabor

Warszwa
03 VI 2007
Przesłała A. Balcerkiewicz

Kępa Zawadowska w Warszawie
03 VI 2007
Przesłał M. Rycak

Kozienicki Park Krajobrazowy
02 VI 2007
Przesłał S. Chmielewski