Kuropatwa - zapora w Dębe
26 III 2006
Przesłał R. Kraska

Nurogęsi spod Kozienic (MAZ)
16 III 2006
Przesłał M. Rębi¶

Czapla siwa - zapora w Dębe
05 III 2006
Przesłał R. Kraska