Bocian biały - Modlin
06 V 2006
Przesłał R. Kraska