Błota na stawach w Jaktorowie
29 VII 2006
Przesłał R. Kraska

Piskle perkozka - Jaktorów
28 VII 2006
Przesłał R. Kraska

Kszyk - Jaktorów
21 VII 2006
Przesłał R. Kraska

W tym roku wystąpił na południowym Mazowszu liczny pojaw bardzo rzadkiej pszczoły - smukwy kosmatej. Jest ona umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. W tym roku wykryłem ją już na 6 stanowiskach, głównie na granicy lasu i wszelkich terenów otwartych. Do tej pory wykazywano ją z Mazowsza tylko z 1 stanowiska! Polecam wszystkim zwrócenie uwagi na tego pięknego owada!
VII 2006
Przesłał J. Tabor