MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE

TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE


 

ROK 2006

Nizina Mazowiecka

Obserwacje fenologiczne

Nur czarnoszyi Gavia arctica
22.04 - 1, Wisła, Kobylnica (gm. Maciejowice), A. Różycki
30.12 - 2-3, Zb. Zegrzyński (M. Rejmer, D. Łukasik)

Nur rdzawoszyi Gavia stellata
27.12 - 1, Zb. Zegrzyński (P.Moranowski)
30.12 - 3, Zb. Zegrzyński (M. Rejmer, D. Łukasik)

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
25.11 - 2, Mława (K. Antczak)

Bąk Botaurus stellaris
05.02 - 1, Wałsnów, gm. Orońsko (Ł. Stępień)
26.11 - 1, Walewice, gm. Bielawy (T. Bartos)

Czapla biała Egretta alba
15.01 - 1, Skórcza, gm. Wilga (A. Dombrowski)
24.12 - 3, Wilga (M. Jobda)
26.12 - 5, Orońsko (Ł. Stępień, M. Domaszewicz)
28.12 - 2, Orońsko (Ł. Stępień, M. Domaszewicz)

Bocian czarny Ciconia nigra
28.03 - 1 Żuków, gm. Grodzisk Maz. (J. Gawroński)
30.03 - 1 Górki Kampinoskie, Kampinoski PN (A. Olszewski)
13.09 - 2 Mława ( P.Pagórski ) 

Bocian biały Ciconia ciconia
Grudzień - 1, Arkadia, gm. Nieborów, woj. łódzkie (T. Bartos)
Grudzień - 1, Kownaty-Żędowe, gm. Ciechanów (inf. ze zdjęciami w Tygodniku Ciechanowskim)
25.12 - 1, Wrzeszczów, gm. Przytyk (J. Tabor)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus 
01.05 - co naj. 4, Siedlce (A. Goławski, Z. Kasprzykowski)
23.05 - 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
29.12 - 5, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska)

Gęś zbożowa Anser fabalis 
07.01 - 1, Dębe, gm. Serock (A. Dmoch)
07.01 - 5, Kózki, gm. Sarnaki (D. Krupiński, J. Mydlak)
13.01 - 1, Łęgonice Małe, gm. Odrzywół (J. Tabor)
13.07 - 2, Pawłowice, gm. Stężyca (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska, Z. Kasprzykowski)
26.12 - 1, zb. Siczki, gm. Jedlnia Letnisko (J. Tabor, M. Łukszewicz)

Gęś białoczelna Anser albifrons
01.01 - 1,Wieliszew, gm. Wieliszew (R. Kraska)
07.01 - 1, Dębe, gm. Serock (A. Dmoch)
28.01 - 3, Zambski Kościelne (A. Dombrowski)
20.05 - 1, Mołożew, gm. Jabłonna Lacka (A. Goławski, M. Łukaszewicz)
26.12 - 1, zb. Siczki, gm. Jedlnia Letnisko (J. Tabor, M. Łukaszewicz)
15.02 i 26.02 - 1, Warszawa - Łazienki (M. Rejmer)

Krakwa Anas strepera
01.01 - 3, Wieliszew, gm. Wieliszew (R. Kraska)
10.01 i 02.02 - 1 samiec, Warszawa Marymont (A. Dmoch)

Rożeniec Anas acuta
08.01 - 1, Wieliszew, gm. Wieliszew (R. Kraska)
14.01 - 2, Warszawa - Młociny (A. Różycki)
03. i 28.01 - 1, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (J. Tabor)
25.12 - 1, Nowosiadło, gm. Słubice (P. Moranowski)
15.02 i 26.02 - 1, Warszawa - Łazienki (M. Rejmer)

Uhla Melanitta fusca
19.08 - 1, Warszawa, (T. Górny)

Błotniak łąkowy Circus pygargus
18.04 - 1, Stare-Garnowo, gm. Sońsk (M. Murawski)

Błotniak stawowy Circus aeruginosus
15.11 - 1, Siedlce (Z. Kasprzykowski)

Rybołów Pandion haliaetus
22.10 - 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski, K. Antczak)

Orlik krzykliwy Aquila pomarina
04.04 - 1, Górki Kampinoskie, Kampinoski PN (A. Olszewski)
25.09 - 2, Mordy (A. Dombrowski)

Żuraw Grus grus
09.12 - 2, Korboniec, gm. Wiśniewo (P. Szczypiński)
11 i 25.12 - 2, Glinki, gm. Karczew (M. Jobda)
21.12 - 17, Nowe Polesie, Kampinoski PN (A. Olszewski)
31.12 - 4, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Derkacz Crex crex
01.05 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek (M. Sidelnik)
02.05 - 1, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Wodnik Rallus aquaticus
08.01 - 1, Lewiczyn, gm. Lipowiec Kościelny (K. Antczak, M. Zapart, S. Skrobiński)
13 i 17.02 - 1, Węgrów (D. Michałowski)

Kokoszka Gallinula chloropus
14.01 - 2, Warszawa-Zawady (M. Budka)
15.01 - 1, Kózki, gm. Sarnaki (M. Łukaszewicz, A. Gałek)
16.01 - 1, Biała Podl. (C. Mitrus)
21.01- 1, Rajec Poduchowny, gm. Jedlnia Letnisko (M. Łukaszewicz)

Siewka złota Pluvialis apricaria
29.04 - 290, Niedźwiedź, gm. Myszyniec (P. Pagórski) 
19.12 - 800, 600, Proszkowo, gm. Szreńsk (P. Szczypiński) 
29.12 - 200, Wiśniewo (P. Pagórski)

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
28.10 - 1, Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (R. Stelmach)

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
25.03 - 1, Dębe, gm. Serock (M. Rejmer, A. Marczewski, H. Stelmach)

Czajka Vanellus vanellus
12.03 - 1, Jaktorów (R. Kraska, D. i J. Gawrońscy)
26.12 - 13, Proszkowo, gm. Szreńsk (P. Szczypiński)
30.12 - 6, Zaborówek, Kampinoski PN (D. J. Gawrońscy)

Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
17.05 - 5-6, Kobylnica, gm. Maciejowie (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)

Kulik wielki Numenius arquata
02.04 - 2, Przychód, gm. Szreńsk (P. Pagórski, K. Antczak)
04.11 - 1, Bąkowiec, gm. Garbata (M. Łukaszewicz)

Batalion Philomachus pugnax
30.03 - 3, Klimonty, gm. Mordy (A. Goławski)

Krwawodziób Tringa totanus
26.03 - 2, Dęblin (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska)

Łęczak Tringa glareola
05.04 - 6, Klimonty, gm. Mordy (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska)
08.04 - 2, Kazuń, gm. Czosnów (R. Kraska)

Bekasik Lymnocryptes minimus
19.02 - 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski, M. Zapart)
16.12 - 1, Kol. Sulęcin Włościański, gm. Ostrów Maz. (A. Dmoch)
30.12 - 2, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Domaszewicz, Ł. Stepień)

Kszyk Gallinago gallinago
29.01-19.02 - 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski, K. Antczak. M. Zapart)

Rycyk Limosa limosa
02.04 - 1, Somianka, (P. Moranowski)
02.04 - 1, Łaziska, gm. Orońsko (Ł. Stępień)

Mewa mała Larus minutus
11.11 - 2 ad., Zb. Zegrzyński (R. Kraska)

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus
19.04 - 1, Bąkowiec, gm. Garbata (M. Łukaszewicz)

Rybitwa czarna Chlidonias niger
09.04 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska)

Kukułka Cuculus canorus
18.04 - 1, Topórek, gm. Siedlce (A. Goławski)
24.09 - 1, Jaktorów (R. Kraska, R. i H. Stelmach)

Jerzyk Apus apus
26.04 - 1 Warszawa - Ursus (R. Kraska)
30.04 - 1, Skierniewice, woj. łódzkie (M. Nowicki)
10.09 - 1, Mordy (A. Dombrowski)
11.09 - 2, Mława (P. Pagórski)

Dudek Upupa epops
25.03 - 1, Dębe, gm. Serock (M. Rejmer, A. Marczewski, H. Stelmach)
05.04 - 1, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)
08.04 - 1, Wolkowe, gm. Myszyniec (A. Dmoch)

Krętogłów Jynx torquilla
15.04 - 1, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Lerka Lullula arborea 
04.11 - 1, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Skowronek Alauda arvensis
30.01 - 1, Siedlce (A. Dombrowski)
09.12 - 1, Zaborów, Kampinoski PN (J. Gawroński)
18.12 - 1, Mława (P. Pagórski)

Dymówka Hirundo rustica
01.04 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (D. i J. Gawrońscy)
01.04 - 5, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska)
01.04 - 5, Warszawa (R. Kraska)
02.04 - 1, Orońsko (Ł. Stępień)
10.10 - 3, Siedlce (M. Łukaszewicz)
10.10 - 3, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski, P. Szczypiński) 
12.10 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (J. Gawroński)

Oknówka Delichon urbicum 
06.04 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (J. Gawroński)
07.10 - 1, Jaktorów (D. i J. Gawrońscy)

Pliszka siwa Motacilla alba
13.03 - 1, Wisła-Młociny (J. Gawroński)
13.03 - 1, Warszwa (M. Rejmer)
11.12 - 1, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)
29.12 - 1, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska)

Świergotek drzewny Anthus trivialis 
27.03 - 1, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Gąsiorek Lanius collurio
08.04 - 1, Dziekanów Leśny, gm. Łomianki (D. Bukaciński)
26.04 - 1 samiec, Zimna, gm. Turośl (A. Dmoch)

Jemiołuszka Bombycilla garrulus
01.05 - 13, Mława (P. Pagórski)
02.05 - 1, Zielona, gm. Krasne (M. Murawski)
05.05 - 2, Siedlce (A. Dombrowski)

Szpak Sturnus vulgaris
17.01 - 25, Łubna, gm. Góra Kalwaria (W. Błędowski i M. Maziarz)

Słowik szary Luscinia luscinia
23.04 - 1, Kazuń Polski, gm. Czosnów (A. Olszewski)
23.04 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska)

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
19.04 - 1, Podłęż, gm. Maciejowice (A. Dombrowski)

Pokląskwa Saxicola rubetra
13.04 - 2, Bąkowiec, gm.Garbatka (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska)
01.10 - 1, Komorowo Str., gm. Ostrów Maz. (A. Dmoch)
07.10 - 2, Jaktorów (D. i J. Gawrońscy)

Kląskawka Saxicola torquatus
25.03 - 1, Śniadków, gm. Orońsko (Ł. Stępień)
21.10 - 1, Jaktorów, (D. i J. Gawrońscy)

Śpiewak Turdus philomelos 
03.03 - 1, Radom (M. Łukaszewicz),
15.11 - 1, Siedlce (A. Dombrowski)

Droździk Turdus iliacus
08.01 - 1, Czarnowo, gm. Pomiechówek (W. Błędowski, M. Maziarz)

Brzęczka Locustella luscinioides
18.04 - 1, Wilga (A. Dombrowski)

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
19.04 - 2, Bąkowiec, gm. Garbatka (M. Łukaszewicz)
07.10 - 1, Bąkowiec, gm. Garbatka (M. Łukaszewicz)

Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
25.04 - 1, Siedlce (M. Łukaszewicz)
19.10 - 1, Jaktorów (J. Gawroński)

Piecuszek Phylloscopus trochilus 
31.03 - 1, Nowe Budy, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Pierwiosnek Phylloscopus collybita 
15.01 - 1, Kózki, gm. Sarnaki (M. Łukaszewicz, A. Gałek)
31.03 - 1, Nowe Budy, Kampinoski PN (A. Olszewski)
31.03 - 1, Warszawa, (P.Rowiński)
31.03 - 1, Dęblin, (M. Łukaszewicz)

Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix 
18.04 - 1, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)
19.04 - głosy, Kobylnica, gm. Maciejowice (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)

Kapturka Sylvia atricapilla 
20 i 23.01 - 1 samiec, Ciechanów (M. Murawski)
24.11 - 1, Kobylnica, gm. Maciejowice (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)

Piegża Sylvia curruca 
02.10 - 1, Jedlnia-Letnisko (M. Łukaszewicz)

Cierniówka Sylvia communis
20.04 - 1, Maciejowice (A. Dombrowski)

Gajówka Sylvia borin
22.04 - 1, Jedlnia-Letnisko (M. Łukaszewicz)

Muchołówka mała Ficedula parva
01.09 - 1 schwytany, Górki, Kampinoski PN (A. Olszewski)

Kulczyk Serinus serinus
02.04 - 1, Klimonty, gm. Mordy (A. Dombrowski)

Ortolan Emberiza hortulana
18.04 - 1, Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice (A. Dombrowski)
19.04 - 1, Samogoszcz, gm. Maciejowice (A. Dombrowski)
13.08 - 1, Ujrzanów, gm. Siedlce (A. Dombrowski)Obserwacje dużych stad i koncentracji

Nur czarnoszyi Gavia arctica
05.11 - 5, zb. Zegrzyński (R. Kraska)

Kormoran czarny Phalacrocorax carbo
21.10 - 604, Łomianki (M. Rejmer)

Czapla biała Egretta alba
26.08 - 40, zb. Domaniów, gm. Przytyk (S. Chmielewski)
02.11 - 39, Orońsko (Ł. Stępień)

Czapla siwa Ardea cinerea
05.08 - 72, Jaktorów (D. J Gawrońscy)

Bocian biały Ciconia ciconia
15.08 - 54, Jaktorów (D. J. Gawrońscy)

Żuraw Grus grus
15.04 - 121, Jaktorów (J. Gawroński)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus 
11.04 - 66, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski)
12.11 - 55, Rydwan, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (M. Nowicki, T. Bartos)
18.11 - 51, Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (A. Kleszcz, M. Mikicińska)

Łabędź niemy Cygnus olor
20.02 - 186, Łomianki (M. Rejmer)
11.03 - 161, Łomianki (D. J Gawrońscy)

Świstun Anas penelope 
02.04 - 1200, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (P. Moranowski)
02.04 - 1700, Przychód, gm.Szreńsk (P. Pagórski, K. Antczak, J. Nowiński, A. Marciniak) 
31.03 - 4000, Klimonty, gm. Mordy (Z. Kasprzykowski)

Rożeniec Anas acuta
31.03 - 600, Klimonty, gm. Mordy (Z. Kasprzykowski)

Uhla Melanitta fusca
11.11 - 57, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (M. Rejmer)
15.11 - 65, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (M. Rejmer)

Nurogęś Mergus merganser
14.01 - ok. 350, Łomianki, gm. Łomianki (A. Różycki)

Rybołów Pandion haliaetus
22.04 - 5 os. nad 1 stawem, Jaktorów (D. J. Gawrońscy)

Kobuz Falco subbuteo
07.05 - 6 os. jednocześnie polujących, Modlin (D.J. Gawrońscy)

Siewnica Pluvialis squatarola
14.10 - 19, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz, R. Jóźwik)

Biegus malutki Calidris minuta
17.09 - 55, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz)

Biegus zmienny Calidris alpina
17.09 - 90, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz)

Piskliwiec Actitis hypoleucos
15.07 - 28, Pawłowice, gm. Stężyca (M. Łukaszewicz, A. Gałek)

Brodziec śniady Tringa erythropus
23.04 - 15, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska)

Kszyk Gallinago gallinago
23.07 - 45, Jaktorów (P. Gębski)
26.08 - 53, zb. Domaniów, gm. Przytyk (S. Chmielewski)
15.09 - 58, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz)

Mewa srebrzysta Larus argentatus
17.01 - 4000, Łubna, gm. Góra Kalwaria (W. Błędowski i M. Maziarz)

Mewa pospolita Larus canus
30.12 - cn. 1075, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (M. Rejmer, D. Łukasik)

Mewa siodłata Larus marinus
14.01 - 50, Warszawa (A. Różycki)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
14.08 - ok. 10, Łubna, gm. Gora Kalwaria (M. Matysiak)

Mewa mała Larus minutus 
03.05 - cn. 50, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (T. Bartos)

Grzywacz Columba palumbus
09.04 - 650-700, Sady, gm. Czosnów (A. Olszewski, R. Kraska)
11.04 - 320, Wojnówka, gm. Wiśniewo (P. Pagórski)
08.10 - 550, Orońsko (Ł. Stepień)

Sierpówka Streptopelia decaocto
12.10 - 160, Węgrów (A. Dombrowski)
16.11 - 85, Piastów (A. Dmoch)

Lerka Lullula arborea
25.08 - 16, Zgórznica, gm. Stoczek Łukowski, woj. lubelskie (A. Dombrowski)

Górniczek Eromophila alpestris
30.12 - 140, Mława (P. Szczypiński)

Pliszka siwa Motacilla alba
01.04 - 46, Popowo Kościelne, gm. Somianka (M. Rejmer, A. Marczewski, H. Stelmach)
15.09 - 350, Sady, gm. Czosnów (A. Olszewski)

Jemiołuszka Bombycilla garrulus
08.01 - 450, Skierniewice, woj. łódzkie (M. Nowicki)
06.01 - 450, Mława (P.Pagórski )

Raniuszek Aegithalos caudatus
31.03 - 60, Ciebłowice Małe, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (J. Tabor)
01.04 - 45, Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (J. Tabor)
22.11 - 45, Warszawa (M. Rejmer, M. Latawiec),

Modraszka Parus caeruleus
25.09 - 50, Lipiny, gm. Zbuczyn (A. Dombrowski), 
08.10 - 48, Joachimów, gm. Siedlce (A. Dombrowski)

Sroka Pica pica
16.11 - 200, Pruszków (N. Stankiewicz)
23.12 - 117, Milanówek (D. i J. Gawrońscy)

Kawka Corvus monedula
30.12 - 5000, Siedlce (A. Dombrowski)

Wrona siwa Corvus cornix
10.11 - 75-80, Wróble, gm. Maciejowice (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)
16.12 - 143, Warszawa (M. Rejmer, J. Lewtak)

Kruk Corvus coraz
12.06 - 400, Mienia, gm. Cegłów (A. Dombrowski)

Szpak Sturnus vulgaris
23.08 - 7800 (noclegowisko), Siedlce (A. Goławski)
29.08 - 7000, Mława (P. Pagórski)
14.04 - 4500 (noclegowisko), Orońsko (Ł. Stępień)

Mazurek Passer montanus
16.01 - 300, Łomna (K. Machnacki)

Zięba Fringilla coelebs
30.03 - 500, Szydłowo (P.Pagórski )
8.04 - 500, Dąbrowy, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie (A. Dombrowski)

Jer Fringilla montifringilla
29.01 - 200, Podkrajewo, gm. Wiśniewo (P. Pagórski)
28.12 - 120, Zaborów, Kampinoski PN (J. Gawroński)

Rzepołuch Carduelis flavirostris
14.01 - 108, Biskupice, (J. Gawroński)

Czyż Carduelis spinus
14.01 - 1120, Dąbrówka Zabłotnia, gm. Kowala (Ł. Stępień)

Kulczyk Serinus serinus
12.09 - 18, Mordy (A. Dombrowski)

Dzwoniec Carduelis chloris
01. i 05.10 - 350, Podkrajewo, gm. Wiśniewo (K. Antczak. P. Pagórski)

Szczygieł Carduelis carduelis
01.10 - 120, Wielgorz, gm. Mordy (A. Dombrowski)

Makolągwa Carduelis cannabina
18.09 - 150, 180, Wiśniewo (P. Pagórski)
19.12 - 200, Podkrajewo, gm. Wiśniewo (P. Pagórski)

Czeczotka Carduelis flammea
20.01 - 450, Brańszczyk (W. Krasowski)

Potrzeszcz Miliaria calandra
20.02 - 230, Orońsko (Ł. Stępień)
28.12 - 160, Orońsko (Ł. Stępień, M. Domaszewicz)
30.12 - 170, Jedlińsk (Ł. Stępień, M. Domaszewicz)Obserwacje gatunków rzadkich

Kormoran Phalacrocorax carbo
27.05 - 1 gniazdo, Raszyn (M. Rejmer, R. Miciałkiewicz, T. Smoleński)

Czapla purpurowa Ardea purpurea
29.07, oraz 05., 06., 09. i 14-15., 17., 24., 26.,08 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (R. Stelmach, D. Kozłowski, R. Kraska, S. Dąbrowski, J. Fuss, P. Moranowski, D. i J. Gawrońscy)

Czapla nadobna Egretta garzetta
27 i 29 .08 - 1, Nw. Grochale, gm. Czosnów (M. Sidelnik, T. Górny, R. Stelmach)
15.09 - 1, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz)
02.09 - 1, Nw. Grochale, gm. Czosnów (P. Gębski, R. Stelmach)

Czapla złotawa Bubulcus ibis
30.04-03.05 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek, pow. nowodworski (R. Kraska i inni)

Warzęcha Platalea leucorodia
28.06 - 1 os. Lucimia, gm. Przyłęk (A. Tabor)

Gęgawa Anser anser
26.04 - 1 para, Samule, gm. Turośl (W. Błędowski)
Wiosna - 3 rodziny, Raszyn (J. Zawadzki)

Bernikla białolica Branta leucopsis 
15.01 - 1, Tarnów, gm. Wilga (A. Dombrowski)
01.04 - 1, Jaktorów (D. i J. Gawrońscy)
05.04 - 3, Jaktorów (J. Gawroński)
06, 14, 20 i 28.07 - 1, Mysłaków, gm. Łowicz, woj. łódzkie (T. Bartos, Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
15.10 - 7, Mysłaków, gm. Łowicz, woj. łódzkie (T. Bartos)
21.10 - 04.11 - 12, Okręt-Rydwan gm.Domaniewice i Walewice gm. Bielawy (D. Kowalczyk, Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
28.10 - 13, Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (R. Stelmach)

Ohar Tadorna tadorna
07.05 - 1, Dziekanów Polski, gm. Łomianki (P. Moranowski)
27.08 - 1 juv., Grochale (D. J. Gawrońscy)
03.09 - 1 juv., Zygmuntowo, gm. Glinojeck (P. Pagórski, M. Zapart)
27.10 - 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Karolinka Aix sponsa
22.10 - 1, Konstancin-Jeziorna, gm. Konstancin-Jeziorna (M. Rejmer)

Mandarynka Aix galericulata
14.01 - 42, Warszawa - Łazienki (M. Chromy)
24.09 - 1, Zielonka, gm. Zielonka (T. Wiewiórko)
26.10 - 2, Pruszków (N. Stankiewicz, T. Barański)
październik - grudzień - para, zb. Zadębie, gm. Skierniewice, woj. łódzkie (M. Nowicki)
04 i 10.11 - 41, Warszawa - Łazienki (M. Rejmer)
26.11 - 1, Skierniewice, woj. łódzkie (R. Kubów)
09.12 - 39, Warszawa - Łazienki (M. Rejmer, K. Zwoliński, R. Miciałkiewicz)
26.12 - 36, Warszawa - Łazienki (M. Rejmer)

Hełmiatka Netta rufina
12-13.04 - 3, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Podgorzałka Aythya nyroca
08.07 - 1, Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie (S. Chmielewski, J. Tabor)

Lodówka Clangula hyemalis
28.01 - 1, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (J. Tabor)
12.02. - 1, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (M. Kaźmierczak, M. Wężyk)

Uhla Melanitta fusca
07.01 - 1 samica, Dębe, gm. Wieliszew (A. Dmoch)

Szlachar Mergus serrator
20.04 - 2, Kobylnica, gm. Maciejowice (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)
06.11 - 1, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (R. Kraska)
08.11 - 2, zb. Drzewica, gm. Drzewica (J. Tabor)
20.11 - 2, zb. Domaniów, gm. Przytyk (S. Chmielewski)
25.11 - 1, Dęblin, gm. Dęblin, woj. lubelskie (M. Łukaszewicz)
29.12 - 2, zb. Domaniów, gm. Przytyk (R. Kuropieska, M. Łukaszewicz)

Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis
30.06 - 03.07 - 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (P. Gębski, Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Sęp płowy Gyps fulvus
26.05 - 1, Kondrajec, gm. Glinojeck (Betleja J., Pająk A., Pagórski P. 2006. Kulon 11: 108-109)

Kania ruda Milvus milvus
15.04 - 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski, K. Antczak, A.Marciniak)
15.07 - 1, Pólka, gm. Zduny, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
16 i 17.07 - Orłów, gm. Bedlno, woj. łódzkie (T. Przybyliński, Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
23.07 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (M. Nowicki, R. Kubów)
29.07 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (R. Kraska)

Kania czarna Milvus migrans
13.04 - 1, Młogoszyn, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
23.04 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska)
18.05 - 1, Rybaki, gm. Miastkowo (A. Dmoch, W. Błędowski)
29.05 - 1, Mława (P. Szczypiński)

Gadożer Circaetus gallicus
01.05 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska, T. Drazny, M. Sidelnik)

Kurhannik Buteo rufinus
16 - 28.07 - 1, Młogoszyn, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
30.01 - 1 ad., Siedlce (A. Dombrowski)
12.02 - 1, Kutno, gm. Kutno, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Orlik grubodzioby Aquila clanga
21.02 - 1 zastrzelony, Maciejowice (J. Błędowski)
25.02 i 18.03 - 1, Zb. Zegrzyński (W. Krasowski, A. Dombrowski, T. Wiewiórko, K. Machnacki)

Orzełek Hieraaetus pennatus 
22.07 - 1, Młogoszyn, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (J. Fuss)
Kobczyk - Falco vespertinus
03.05 - 1, Modlin, gm. Pomiechówek (R. Kraska)
27.05 - 1, OOŚ Debły, Kampinoski PN (D. J. Gawrońscy)
24.08 - 1, Grodzisk Maz., (J. Gawroński)

Ostrygojad Haematopus ostralegus (poza Wisłą)
23.07 - 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
02.04 - 1, Przychód, gm. Szreńsk (P. Pagórski, K. Antczak, J. Nowiński, A. Marciniak)

Szlamnik Limosa lapponica
06.08 - 1, Szyjki, gm. Glinojeck (P. Pagórski, K. Antczak, M. Zapart)
19.08 - 3 imm., Pawłowice, gm. Stężyca (M. Łukaszewicz)
10.09 - 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
23.04 - 1, Modlin, gm. Nowy Dwór Mazowiecki (R. Kraska)
02.05 - 1, Piątek, (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
15.09 - 1, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz)

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
30.04 - 1, Piątek, (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
04.06 - 1, Jaktorów (R. Kraska)

Biegus płaskodzioby Limicola falcinellus
05.08 - 2, Jaktorów (R .Kraska, R. Miciałkiewicz, J. Zawadzki, P. Wacławik, D. i J. Gawrońscy)
06.08 - 1, Jaktorów (R. Kraska)
21.05 - 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
21-22.05 - 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
04.07 - 1, Jaktorów, gm. Grodzisk Maz. (J. Gawroński)
09.08 - 1, Psary, gm. Bielawy, (S. Dąbrowski, J. Fuss)
14.09 - 1, zb. Domaniów, gm. Przytyk (M. Łukaszewicz, R. Kuropieska)

Bekasik Lymnocryptes minimus
16.12 - 1 (tropy), Kol. Sulęcin, gm. Ostrów Maz. (A. Dmoch)

Dubelt Gallinago media
23.04 - 1, Brzuze, gm. Łochów (W. Krasowski)
19 i 21.07 - 1, Pawłowice, gm. Stężyca (M. Łukaszewicz i inni)

Mewa blada Larus hyperboreus
17.01 - 1, Łubna, gm. Góra Kalwaria (M. Maziarz, W. Błędowski)
02.12 - 1, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (T. Górny, M. Sidelnik)
17.12 - 1, zb. Zegrzyński, gm. Nieporęt (R. Kraska, D. i J. Gawrońscy)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
13.04 - 2 ad., (R. Kraska), 03.05, 11.06 – 1 ad., 07.07 - 1 ad., (R. Kraska, T. Górny), Modlin, gm. Pomiechówek
15.04 - 4 (T. Górny), 17.04 - 2 ad. (R. Kraska), Bolesławowo, gm. Serock
18 i 20.04 - 1, Kobylnica, gm. Maciejowice (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)
03.05 - 2, i 19.05 - 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Biuletyn Faun. Polski Środk., 2007, nr 13)
03.05 - 1 para, Grochale/Sady, gm. Czosnów (R. Kraska) 
06.08 i 08.10 - 1, Jaktorów (R. Kraska, R. Stelmach) 
19.08 - 3 juv./imm., Nowe Grochale, gm. Czosnów (M. Rejmer)
25.08 i 01.09 - 1 juv./imm., Warszawa (M. Rejmer)
13.09 - 1 juv./imm., Raszyn (M. Rejmer)

Rybitwa popielata Sterna paradisaea
18.04 - 1, Kobylnica, gm. Maciejowice (A. Różycki, D. Bukaciński, A. Buczyński)
03.06 - 1, Lesznowola, gm. Grójec, (T. Górny, M. Sidelnik)
23.07 - 2, Pawłowice, gm. Stężyca (M. Łukaszewicz)

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida 
03.06 - 3, Lesznowola, gm. Grójec, (T. Górny, M. Sidelnik)
27.05 - 1-2 pary, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (M. Łukaszewicz)

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
03.06 - 7, Lesznowola, gm. Grójec, (T. Górny, M. Sidelnik)
wiosna - łącznie 105 par lęgowych, dolina Bugu (A. Goławski, Z. Kasprzykowski)

Uszatka błotna Asio flammeus
14.02 - 1, Chromna, gm. Zbuczyn (A. Dombrowski)
10.05 - 1, Topórek, gm. Siedlce (A. Goławski, Z. Kasprzykowski)
31.10 - 1, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (P. Pagórski)

Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
10.01 - 1 samiec, Kotowice, pow. grodziski (J. Gawroński)
23.04 - 1 samica, Modlin (D. J. Gawrońscy)
22.10 - 1 samica, Str. Gniewniewice, gm. Czosnów (A. Dmoch)
19.11 - 1 samiec, Strzała Kol. gm. Siedlce (A. Goławski)
01.11-31.12 - 1 samiec, Raszyn (J. Zawadzki)

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
24.09 - 2, Kotuń (Sz. Czernek)
03.12 - głosy, Kotuń (A. Dombrowski) 

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola 
18.06 - 1, Ulaski Gostomskie, gm. Mogielnica (K. Sieczak)

Pliszka górska Motacilla cinerea 
14.08 - 1, Łubna, gm. Góra Kalwaria (M. Matysiak)

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
05.05 - 1, Olszewka, gm. Sońsk (M. Murawski)
16.06 - 1, Garnowo-Parcele, gm. Sońsk (M. Murawski)

Kląskawka Saxicola torquatus
06.06 - para, Mysiadło, gm. Piaseczno (M. Klisz, M. Jastrzębski)
24.06 - 2 pary, Pruszków (N. Stankiewicz)
29.06 - 2, Grodzisk Maz. (J. Gawroński)

Drozd obrożny Turdus torquatus
13.04 - 1 samiec, Węgrów (K. Michałowski)

Wodniczka Acrocephalus paludicola
08.08 - 1, Pawłowice, gm. Stężyca (P. Rydzkowski)

Wójcik Phylloscopus trochiloides 
26.06 - 1 (+1?), Leman, gm. Turośl, woj. podlaskie (A. Dmoch)

Czeczotka tundrowa Carduelis hornemanni
05.02 - 1, Pruszków (A. Dmoch)

 

Obserwacje zweryfikowali i zestawili: 
Sławomir Chmielewski, Andrzej Dombrowski, Artur Goławski